specjalista operacyjny

obsługa projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
22.07.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.

SPECJALISTA OPERACYJNY

obsługa projektów

zatrudnienie w ramach umowy o pracę

lub umowy o pracę na zastępstwo 


nr referencyjny: DRK_06_S9_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań związanych ze wsparciem działu przy obsłudze administracyjnych i prawnej programów finansowych ze środków EFS.

 GŁÓWNE ZADANIA:
 

 • obsługa wnioskodawcy i beneficjenta w programach finansowanych ze środków EFS;
 • wsparcie obsługi prawnej realizowanej w zakresie programów dotyczących rozwoju kadry naukowej i programów finansowanych ze środków EFS oraz procesów organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem działu w tym:
  ⇒weryfikowanie zgodności z przepisami prawa projektów umów oraz porozumień realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków EFS,
  ⇒ rozpatrywanie protestów składanych przez wnioskodawców w ramach programów finansowanych ze środków EFS,
  ⇒ realizowanie zadań związanych z procesem ustanawiania zabezpieczeń należytego wykonania umów o dofinansowanie projektów w ramach programów finansowanych ze środków EFS,
 • obsługa audytów i kontroli dotyczących działań działu,
 • realizacja działań związanych z zawieraniem umów o przeniesie majątkowych praw autorskich w ramach programów finansowanych ze środków EFS w tym udzielanie odpowiedzi na pytania beneficjentów w zakresie praw autorskich.

 
OCZEKIWANIA:

 • minimum 2-letnie doświadczenie - łącznie - w jednym lub kilku z poniższych zakresów:
        ⇒ obsługi audytów i kontroli, 
        ⇒ rozpatrywania środków odwoławczych składanych przez beneficjentów lub doświadczenia w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, 
        ⇒ obsługi prawnej z gałęzi prawa autorskiego lub administracyjnego lub cywilnego ( np. przygotowywanie opinii/draftów opinii, analiz, rozwiązywanie/ opiniowanie umów, obsługa zabezpieczeń należytego wykonania umowy),
        ⇒ prowadzenia komunikacji z beneficjentami poprzez system SL2014 dotyczącej realizacji programów finansowanych ze środków EFS.
 • wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów (preferowane studia prawo, administracja);
 • umiejętności analitycznego i pracy pod presją czasu;
 • znajomość programów pakietu Ms Office na poziomie średnio zaawansowanym;
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji, współpracy i budowania dobrych relacji ze współpracownikami i klientami Centrum;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość przepisów i zasad wyboru projektów, procedury odwoławczej oraz rozliczania projektów funduszy strukturalnych (wytyczne programowe, ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020.818; tj.);
 • doświadczenie w pracy w instytucji pośredniczącej/instytucji wdrażającej.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Martyna Dębicka, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydatki odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.