radca prawny

umowy i opinie prawne

termin nadsyłania aplikacji:  
03.12.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY
umowy i opinie prawne

nr referencyjny: DOP_06_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za doradztwo i konsultacje prawne w ramach procesów realizowanych przez NCBR.

Główne zadania:

 

 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz innych oświadczeń woli składanych przez NCBR, w tym w języku angielskim, w tym w szczególności dokumentacji oraz umów, z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sporządzanie interpretacji, analiz i opinii prawnych dot. stosowania przepisów krajowych
  i unijnych, w tym dotyczących działalności NCBR;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych dotyczących działalności NCBR;
 • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących działalności NCBR;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, dokumentów z zakresu polityki naukowej państwa;
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów pełnomocnictw, upoważnień i innych oświadczeń woli, w tym w języku angielskim.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł radcy prawnego;
 • minimum 5 lat całkowitego doświadczenia zawodowego, w tym: 
  • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i sporządzaniu opinii
   i analiz prawnych oraz interpretacji przepisów z zakresu różnych dziedzin prawa (m.in. prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej);
  • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i sporządzaniu projektów umów, w szczególności umów zawieranych na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, oraz porozumień, listów intencyjnych, etc.;
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, w tym prawa zobowiązań, prawa zamówień publicznych, przepisów z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa gospodarczego;
 • znajomość zasad finansowania projektów B+R ze środków publicznych oraz zasad udzielania pomocy publicznej;
 • znajomość przepisów dot. zasad finansowania nauki, finansów publicznych, zasad realizacji programów w zakresie polityki spójności;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1, w tym angielskiego prawniczego;
 • obsługa pakietu MS Office;
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis);
 • samodzielność, przejawianie inicjatywy, umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w sprawach związanych z prawnymi aspektami zawierania i realizacji umów
  z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie w sprawach związanych z prawnymi aspektami finansowania nauki, pomocy publicznej i finansowania projektów ze środków publicznych;
 • szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych, pomocy publicznej, ochrony własności intelektualnej;
 • znajomość techniki legislacyjnej. 

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.