specjalista operacyjny

kontrola projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
10.02.2022


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wiesz, jak działa inteligentny recenzent do rekomendacji książek? Albo stetoskop współpracujący ze smartfonem? A symulator katastrof drogowych do szkolenia służb ratunkowych? Takie projekty wspieramy naszą codzienną pracą w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki.


SPECJALISTA OPERACYJNY

kontrola projektów
 

nr referencyjny: DKP_01_S1_22    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


umowa o pracę na czas zastępstwa


TWOJA ROLA:

Pracując z nami w Dziale Kontroli Projektów będziesz przeprowadzać kontrole projektów realizowanych przez Beneficjentów NCBR, które są finansowane ze środków publicznych.

TWOJE ZADANIA:

 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych (kontrola na miejscu w siedzibie beneficjenta jak i w miejscu realizacji projektu);
 • przygotowywanie informacji pokontrolnych i wniosków pokontrolnych, w tym zaleceń w sprawie usunięcia powstałych nieprawidłowości oraz informowanie o wykrytych w wyniku kontroli nieprawidłowościach, jak i nałożonych korektach finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonanych kontroli;
 • koordynacja pracy podmiotów zewnętrznych, którym zlecono zadania kontrolne.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • minimum 2 lata całkowitego doświadczenia zawodowego;
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą projektów finansowanych ze środków publicznych (np. w procesie oceny wniosków, rozliczania projektów, prowadzenia dokumentacji, etc.);
 • znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • dyspozycyjność do wyjazdów służbowych - około dwóch trzydniowych wyjazdów w miesiącu (podczas pandemii kontrole wyjazdowe zostały wstrzymane i realizowane są kontrole zza biurka);
 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość MS Word i MS Excel;
 • znajomość j. angielskiego, min. na poziomie A2;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista i asertywność;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE

 • znajomość zasad udzielania zamówień w projektach (wiedza na temat zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności, rozeznania rynku);
 • doświadczenie w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych lub innych środków publicznych;
 • umiejętność obsługi systemu SL2014.
OFERUJEMY
:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Sebastian Patriak, Warszawa

Doświadczenie i kompetencje kandydata odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu pracodawcy.