kierownik zespołu

wsparcie zakupów

termin nadsyłania aplikacji:  
16.12.2021
NCBR+ sp. z o.o.

Wiesz, jak działa unikatowa poduszka ratunkowa, wykorzystywana podczas zagrożenia lawinowego? Albo bioniczne protezy ręki? Jak można angażować druk 3D, robotykę oraz metodologię STEAM do kreowania nowoczesnej edukacji? To tylko kilka z projektów, które wspieramy na co dzień w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki.


KIEROWNIK ZESPOŁU
wsparcie zakupów

nr referencyjny: ZWZ_04_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA:
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za nadzór nad zespołem realizującym procesy zakupowe w oparciu o przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych oraz zapewnienie realizacji postępowań zakupowych zgodnie z harmonogramem planu zakupów w tym:

 • kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postepowań o udzielenie zamówień, łącznie ze sporządzaniem dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielenia zamówień publicznych
 • praca w ramach komisji przetargowych i odwoławczych
 • udział w pracach związanych z opracowaniem planów zamówień oraz sprawozdań rocznych
 • planowanie, monitorowanie i nadzorowanie pracy zespołu   
 • zapewnienie właściwej współpracy zespołu z innymi komórkami organizacyjnymi

OCZEKIWANIA: 

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych w realizacji zakupów zgodnie z Ustawą pzp
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem w obszarze zakupów realizowanych na podstawie Ustawy pzp
 • bardzo dobra znajomość Ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • doświadczenie w budowaniu efektywnego zespołu i określenie oczekiwań wobec pracowników,
 • umiejętności motywowania pracowników, określenie ich predyspozycji i rozwijanie kompetencji członków zespołu poprzez indywidualizowane działania
 • umiejętność przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu

 
OFERUJEMY:

 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.