specjalista wsparcia

aplikant radcowski/adwokacki

termin nadsyłania aplikacji:  
11.08.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


SPECJALISTA WSPARCIA
aplikant radcowski/adwokacki

nr referencyjny: DOP_05_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wsparcie prawne w ramach procesów realizowanych przez NCBR. 

Główne zadania:

 • sporządzanie projektów pism procesowych, opinii prawnych, analiz i informacji prawnych w ramach realizowanych przez NCBR zadań związanych z dochodzeniem zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych;
 • ścisła współpraca z pełnomocnikami procesowymi NCBR w zakresie realizowanych przez nich zadań związanych z wykonywaniem zastępstwa NCBR przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi;
 • wykonywanie fotokopii akt sprawy, analiza orzecznictwa, kopii i odpisów pism procesowych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji zadań związanych z zastępstwem procesowym NCBR;
 • prace wsparciowe: archiwizacja dokumentacji (numeracja, sporządzanie spisów akt, sporządzanie metryk), prowadzenie kalendarza rozpraw;
 • kontakty z sądami, komornikami i innymi organami.

OCZEKIWANIA:

 • tytuł aplikanta radcowskiego;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w sporządzaniu projektów pism procesowych oraz/lub projektów opinii prawnych, analiz, informacji prawnych i interpretacji przepisów prawa;
 • znajomość prawa administracyjnego, cywilnego, ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu postępowania cywilnego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz Systemów Informacji Prawnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i dużej dokładności;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
 • skuteczna komunikacja;
 • wysokie standardy etyki i kultury osobistej.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w sprawach związanych z prawnymi aspektami dochodzenia zwrotu środków od beneficjentów programów finansowanych ze środków publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.