radca prawny

zastępstwo procesowe

termin nadsyłania aplikacji:  
11.08.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


RADCA PRAWNY
zastępstwo procesowe

nr referencyjny: BDP_06_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę prawną procesu dochodzenia roszczeń przez NCBR (w tym z zakresu zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej), tj. za: sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych i udzielanie wewnętrznych porad prawnych w zakresie stosowania przepisów prawa oraz reprezentowanie NCBR w zakresie występowania przed sądami powszechnymi, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego lub posiadanie uprawnienia do wpisania się na listę radców prawnych,
 • minimum pięć lat doświadczenia zawodowego w tym minimum trzy lata doświadczenia w opracowywaniu projektów pism procesowych oraz w sporządzaniu opinii prawnych, analiz i interpretacji z zakresu różnych dziedzin prawa (m.in. prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego),
 • minimum trzy lata doświadczenia zawodowego w zakresie występowania jako pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • znajomość procedur zwrotu środków przez beneficjentów programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz procedur związanych z przypisywaniem odpowiedzialności osobom trzecim za zobowiązania do zwrotu środków,
 • praktyczna znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość programów prawniczych (LEX, Legalis),
 • dobra obsługa pakietu MS Office,
 • rozbudowane umiejętności komunikacyjne,
 • terminowość, dobra organizacji pracy i samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi oraz egzekucją,
 • doświadczenie w zakresie procedur odwoławczych, w tym w perspektywie finansowej 2014-2020.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

BDP_06_S1_20_-_lista_osob_spelniajacych_kryteria_formalne.pdf (493 KB)

Oryginalna publikacja Aneta Garwolińska 13.08.2020 09:40 Aneta Garwolińska Pobierz