główny specjalista ds. komunikacji

koordynator biura

termin nadsyłania aplikacji:  
21.06.2021

IDEAS NCBR sp. z o.o.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. została zawiązana przez NCBR, jako narzędzie realizacji zadań ustawowych. Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w dziedzinie sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także działań w zakresie wspierania rozwoju kadry naukowej, komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form transferu do gospodarki oraz pobudzania inwestowania w działalność naukową poprzez instytucjonalizowanie specjalistycznych badań nakierowanych na rozwiązywanie kluczowych problemów rozwojowych gospodarki, komercjalizacji prac badawczych zespołów badawczych w postaci spółek spin-off i spin-out.

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI
koordynator biura

nr referencyjny: IDEAS_05_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

 Główne zadania:

 • prowadzenie zadań z zakresu zintegrowanej komunikacji (zewnętrznej i wewnętrznej) i PR w języku polskim i angielskim;
 • przygotowani, korekta oraz wprowadzanie treści o materiałów publikowanych na stronie internetowej, intranetowej;
 • przygotowywanie materiałów do publikacji w mediach społecznościowych;
 • współudział w tworzeniu portalu dedykowanego sztucznej inteligencji;
 • angażowanie się w akcje organizowanie przez społeczność aktywną w obszarze AI;
 • współpraca z ośrodkami akademickimi i aktywizowanie ich do współtworzenia portalu dedykowanego AI;
 • przygotowywanie komunikatów, informacji i materiałów prasowych;
 • przygotowywanie oraz koordynowanie materiałów do publikacji drukowanych, w tym folderów, ulotek, biuletynów i czasopism, plakatów, etc.;
 • monitoring, analiza prasy branżowej;
 • współpraca i budowanie relacji z mediami, w tym przygotowywanie konferencji /briefingów prasowych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe, preferowane filologia, dziennikarstwo, marketing, komunikacja wizerunkowa, społeczna lub PR;
 • minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy dziennikarskiej i public relations;
 • umiejętność poruszania się w świecie mediów tradycyjnych oraz społecznościowych;
 • umiejętność obsługi oprogramowania dedykowanego do obsługo stron internetowych i intranetowych;
 • umiejętność obsługi urządzeń multimedialnych, będących instrumentami i nośnikami reklamy;
 • kreatywność;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

MILE WIDZIANE:

 • znajomość zagadnień z obszaru nowych technologii i sztucznej inteligencji;
 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność działania pod presją czasu;
 • umiejętność współpracy w zespole i z kadrą zarządzającą;
 • umiejętność pracy z użyciem elektronicznych systemów zarządzania projektami.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • ciekawą i pełną wyzwań, samodzielną pracę w rozwijającej się firmie, w przyjaznym środowisku pracowników naukowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • elastyczne godziny pracy;
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i doświadczenia;
 • atrakcyjny system premiowy, w zależności od wyników;
 • prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń medycznych dofinansowany przez pracodawcę);
 • świadczenia socjalne;
 • możliwość pracy w systemie hybrydowym.

Aplikuj przesyłając CV na adres: rekrutacja@ideas-ncbr.pl 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do IDEAS NCBR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A  (KRS 0000880113), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w CV na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.