REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu II

konkursy EFS

BSR_12_S1_21
starszy specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_06_S3_21
kierownik sekcji operacyjnej

kontrola projektów

DKP_05_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_02_S9_21
doradca strategiczny

programista

DSI_07_S1_21
doradca strategiczny

architekt aplikacyjny

DSI_06_S2_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_04_S3_21
główny specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S1_21
ekspert operacyjny

programista

DSI_05_S5_21
główny specjalista operacyjny

analityk biznesowy

DSI_04_S1_21