główny specjalista

ds. finanosowo-księgowych

termin nadsyłania aplikacji:  
20.05.2021

IDEAS NCBR sp. z o.o.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. została zawiązana przez NCBR, jako narzędzie realizacji zadań ustawowych. Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w dziedzinie sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także działań w zakresie wspierania rozwoju kadry naukowej, komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form transferu do gospodarki oraz pobudzania inwestowania w działalność naukową poprzez instytucjonalizowanie specjalistycznych badań nakierowanych na rozwiązywanie kluczowych problemów rozwojowych gospodarki, komercjalizacji prac badawczych zespołów badawczych w postaci spółek spin-off i spin-out.


GŁÓWNY SPECJALISTA 
ds. finansowo-księgowych

nr referencyjny: IDEAS_02_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie uczestniczyć w budowaniu struktur finansowo-księgowych wspierających rozwój Spółki. Idealna osoba musi dobrze funkcjonować w dynamicznym środowisku i umieć się przystosowywać do zmieniających się obowiązków i priorytetów. Kluczową umiejętnością będzie aktywne rozwiązywanie złożonych problemów.

 Główne zadania:

 

 • Współtworzenie wewnętrznych procedur i standardów finansowo-księgowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
 • Ścisła współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym, kontrola dokumentów księgowych i nadzorowanie obiegu dokumentów, dekretacja i opis dokumentów księgowych, odpowiedzialność za weryfikację poprawności księgowań zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
 • Kontrola kalkulacji podatków (VAT, CIT, PIT);
 • Kontrola naliczania płac pracowników, narzutów na wynagrodzenia oraz rozliczania benefitów pracowniczych, jak również rozliczania wydatków i delegacji służbowych;
 • Kontrola przepływów finansowych, odpowiedzialność za proces płatności i operacji bankowych;
 • Odpowiedzialność za prowadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej relacji z bankami, ubezpieczycielami, urzędem skarbowym, ZUS-em;
 • Udział w procesie “order-to-cash”, w szczególności: weryfikacja i rozliczanie zamówień, fakturowanie, kontrola i rozliczanie płatności;
 • Analiza umów pod względem rachunkowym i podatkowym;
 • Wsparcie procesu raportowania i przygotowywanie raportów finansowych na potrzeby zarządcze i organów nadzoru. Przygotowywanie analiz, kalkulacji oraz raportów wewnętrznych Spółki oraz dla instytucji zewnętrznych;
 • Koordynacja procesu sporządzania rocznych i okresowych (miesięcznych i kwartalnych) sprawozdań finansowych, przygotowywanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności;
 • Udział w planowaniu i rozliczaniu budżetu Spółki oraz przygotowywaniu planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich;
 • Współpraca z audytorami, bankami, urzędem skarbowym, zewnętrznymi doradcami, prawnikami oraz spółkami z grupy NCBR;
 • Współpraca z działami operacyjnymi i zespołami projektowymi w ramach bieżącej obsługi;
 • Całościowe dbanie o sprawy finansowo-księgowe Spółki.

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe ekonomiczne, preferowane z zakresu rachunkowości lub finansów;
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pełnej księgowości i finansów, w tym co najmniej 3–letnie na stanowisku Głównego Księgowego/Kierownika Działu Księgowości/Działu Finansowego;
 • Znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych (VAT, PIT, CIT) i Ustawy o Rachunkowości oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce, samodzielne prowadzenie wszystkich deklaracji;
 • Doświadczenie i praktyka w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych;
 • Biegła znajomość arkusza Excel, bardzo dobra znajomość programu Word i Power Point;
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych, raportów, analiz oraz kalkulacji dla Zarządu oraz organów nadzoru;
 • Doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i rozliczaniu/kontroli budżetu Spółki oraz planów rzeczowo-finansowych;
 • Umiejętność kompleksowego spojrzenia na budżety i sprawy finansowe Spółki;
 • Umiejętność współpracy na różnych poziomach organizacji;
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie oraz terminowość w realizacji zadań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, komunikatywność i umiejętność podejmowania decyzji, predyspozycje osobowościowe (inicjatywa, kreatywność, wysoka zdolność adaptacyjna, wysoka kultura osobista).

MILE WIDZIANE:

 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych, grantów krajowych i zagranicznych oraz projektów B+R;
 • Doświadczenie w rozdziale kosztów prac badawczych oraz kosztów prac komercyjnych;
 • Doświadczenie w spółkach z udziałem skarbu państwa, finansowanych w oparciu o limity związane z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej;
 • Doświadczenie w spółkach prowadzących badania i infrastruktur badawczych lub związanych z transferem wiedzy, w zgodzie z komunikatem Komisji Europejskiej „Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” (2014/C 198/01).

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ciekawą i pełną wyzwań, samodzielną pracę w rozwijającej się firmie, w przyjaznym środowisku pracowników naukowych;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i doświadczenia;
 • Atrakcyjny system premiowy, w zależności od wyników;
 • Prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń medycznych dofinansowany przez pracodawcę);
 • Świadczenia socjalne.

Aplikuj przesyłając CV na adres: rekrutacja@ideas-ncbr.pl 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do IDEAS NCBR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A  (KRS 0000880113), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w CV na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Aplikuj