specjalista

wsparcie obsługi finansowo-merytorycznej umów

termin nadsyłania aplikacji:  
21.07.2021


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


SPECJALISTA
wsparcie obsługi finansowo-merytorycznej umów
umowa na czas określony

nr referencyjny: DFP+_01_S25_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA:
 
Szukamy osób, które będą realizować zadania wspierające proces weryfikacji wydatków ponoszonych przez Beneficjentów projektów dofinansowanych przez NCBR ze środków UE.

 
Główne zadania:

 • weryfikacja wniosków o płatność w zakresie kwalifikowalności wydatków i zamówień udzielanych w ramach projektów;
 • przygotowywanie raportów po wykonanej analizie (w tym m.in. sporządzenie zaleceń w sprawie usunięcia wykrytych nieprawidłowości i informacji o nałożonych korektach finansowych);
 • ścisła współpraca z Beneficjentami oraz opiekunami projektów z ramienia NCBR i innymi członkami zespołu NCBR+ oraz NCBR.

Nie wiesz co to wniosek o płatność, nigdy nie słyszałeś/aś o SL2014 i nie miałeś/aś też do czynienia z obsługą projektów finansowanych ze środków publicznych?

Nic nie szkodzi! Chętnie podzielimy się swoją wiedzą i wszystkiego Cię nauczymy, tak byś mógł/mogła sprawnie wykonywać swoje zadania. Poszukujemy przede wszystkim osób odpowiedzialnych, chętnych do nauki, które są skrupulatne i dokładne oraz otwarte na zdobycie doświadczeń w pracy biurowej związanej ze wspieraniem rozliczeń projektów.

UWAGA! Poziom oferowanego stanowiska (młodszy specjalista, specjalista, starszy specjalista) uzależniamy od posiadanego przez Ciebie doświadczenia i zaprezentowanych podczas spotkania kompetencji.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie średnie;
 • doświadczenie w pracy o charakterze biurowym;
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel);
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji, współpracy w zespole oraz budowania dobrych relacji ze współpracownikami i klientami;
 • wysoka kultura osobista i nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • wykształcenie wyższe, lub w trakcie studiów;
 • doświadczenie obejmujące obsługę projektów dofinansowanych ze środków publicznych/UE (np. proces oceny wniosków, kontroli projektów, rozliczania, prowadzenie dokumentacji, etc);
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (VAT, CIT);
 • znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem i realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych;
 • umiejętność obsługi systemu SL2014;
 • doświadczenie w pracy w instytucji przyznającej dofinansowanie na realizację projektów.

  

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.