architekt aplikacyjny

architekt IT

termin nadsyłania aplikacji:  
31.10.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

ARCHITEKT APLIKACYJNY
architekt IT

nr referencyjny: DUIT_24_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

 • wypracowanie i ustrukturyzowanie potrzeb biznesowych dla kolejnych wydań projektu

 • opracowywanie koncepcji architektury rozwiązania przy stosowanie standardów oraz dobrych praktyk w zakresie systemów IT dla warstw: aplikacji, integracji oraz modelu danych

 • weryfikacja spójności poszczególnych wymagań oraz zgodności z koncepcją architektoniczną rozwiązania,

 • zarządzanie roadmapą architektoniczną

 • wsparcie analityków systemowych na etapie opracowywania wymagań do zmian dla poszczególnych systemów

 • praca zespołowa Architekta aplikacyjnego w modelu Scrum

 • uczestniczenie w przygotowywaniu przypadków biznesowych


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 • minimum 5 lat doświadczenia pracy w obszarze IT i 3 lata doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych IT (analiza systemowa i analiza biznesowa)

 • znajomość technologii bazodanowych i nierelacyjnych baz danych

 • znajomość technologii XML oraz standardów WebServices (SOAP, REST)

 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem integracji oraz projektowania API

 • umiejętność modelowania danych

 • znajomość narzędzi specyfikowania architektury - Enterprise Architect lub podobne

 • znajomość narzędzi JIRA, Confluence

 • umiejętność tworzenia specyfikacji wymagań i dekompozycja wymagań na przypadki użycia, scenariusze testowe, przygotowywanie studiów wykonalności


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.