audytor wewnętrzny

w sekcji audytu wewnętrznego

termin nadsyłania aplikacji:  
23.10.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


AUDYTOR WEWNĘTRZNY

nr referencyjny: DAK_01_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie działań związanych z wspieraniem Dyrektora Centrum w realizacji celów i zadań Centrum poprzez systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Centrum oraz poprzez czynności doradcze.

 Główne zadania:

 • planowanie i przeprowadzanie zadań audytowych;
 • wykonywanie czynności sprawdzających wdrożenie zaleceń;
 • udział w opracowywaniu/aktualizacji pisemnych procedur audytu;
 • dokumentowanie przebiegu oraz wyników przeprowadzonych zadań;
 • udział w identyfikacji i ocenie ryzyka we wszystkich obszarach działalności Centrum oraz w przygotowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, prawo, informatyka);
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej;
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego;
 • spełnienie wymagań określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie min.B1;
 • dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji;
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
  nienaganna postawa etyczna.

MILE WIDZIANE:

 • posiadanie jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA.

OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne (474 KB)

27.10.2020 15:02 Monika Szczegot-Pilarczyk 27.10.2020 14:43 Monika Szczegot-Pilarczyk Pobierz