kierownik sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

termin nadsyłania aplikacji:  
12.07.2020


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KIEROWNIK SEKCJI OPERACYJNEJ
wdrażania i rozliczania projektów


nr referencyjny: DRK_04_S2_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA: 

Zarządzanie zespołem zajmującym się nadzorem nad właściwym rozliczeniem umów o dofinansowanie beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER.

Główne zadania:

 • efektywne zarządzanie podległym 15 osobowym zespołem specjalistów, a w szczególności:
  • planowanie i raportowanie realizacji pracy sekcji,
  • delegowanie i rozliczanie zadań pracownikom sekcji,
  • zarządzanie zleceniami zewnętrznymi zapewniając spójność działań i wizerunku,
  • motywowanie pracowników sekcji,ocena pracowników i wspieranie rozwoju ich kompetencji,
  • zapewnienie wysokiej jakości obsługi beneficjentów,
  • udział w doskonaleniu procesów obsługi beneficjentów.


OCZEKIWANIA:

 • minimum 3-letnie doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem operacyjnym lub zarządzaniem kilkunastoosobowym zespołem projektowym;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją lub nadzorem lub rozliczeniem projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych;
 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość przepisów i zasad dotyczących funduszy strukturalnych;
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office;
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w rozwiązywaniu problemów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność  analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • orientacja na wynik oraz umiejętność realizacji ambitnych celów;
 • nienaganna postawa etyczna.


MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w rozliczaniu/realizacji projektów dla szkolnictwa wyższego; 

 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020;

 • doświadczenie w projektach wdrażania zmian w procesach, organizacji bądź wdrażania systemów informatycznych; 

 • doświadczenie w odzyskiwaniu kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom (nieprawidłowości) w ramach programów finansowanych ze środków europejskich; 

 • doświadczenie w pracy przy Europejskim Funduszu Społecznym; 

 • znajomość prawa zamówień publicznych.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

DRK_04_S2_20_lista_formalna.pdf (373 KB)

15.07.2020 11:37 Małgorzata Sikorska 14.07.2020 18:47 Małgorzata Sikorska Pobierz

Wyniki naboru:

proces rekrutacyjny zakończono bez wyboru kandydata do zatrudnienia