specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

termin nadsyłania aplikacji:  
06.12.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


SPECJALISTA
analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

nr referencyjny:  DFP_SAN_06_S1_19   miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat 

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona odpowiedzialna będzie za weryfikację poprawności zamówień publicznych realizowanych w projektach oraz wykrywanie nieprawidłowości. 

 

Główne zadania:

 • ocena kwalifikowalności wydatków i zasad udzielania zamówień publicznych,
 • współpraca z instytucjami audytowymi i kontrolnymi w zakresie stwierdzonych uchybień finansowych w projektach,
 • opiniowanie decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie zwrotu środków i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych,
 • opiniowanie projektów dokumentów dotyczących kwalifikowalności wydatków, zasad udzielania zamówień publicznych, kontroli i nieprawidłowości,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wydania indywidualnych interpretacji, postanowień i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • gromadzenie danych i raportowanie o nieprawidłowościach przy realizacji projektów - współpraca w tym zakresie z właściwymi instytucjami.


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse i zarządzanie,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych bądź weryfikacją prawidłowości postępowań o udzielenie zamówienia, bądź obsługą prawną lub audytem w tym obszarze,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • doświadczenie w przygotowywaniu analiz oraz interpretacji przepisów,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji, współpracy w zespole oraz budowania dobrych relacji ze współpracownikami, klientami Centrum,
 • umiejętność efektywnego planowania pracy i realizacji zadań w terminie,
 • nienaganną postawę etyczną,
 • jesteś skrupulatny i samodzielny


DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • doświadczenie w pracy w obsłudze prawnej projektów finansowanych z funduszy krajowych i/lub strukturalnych,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
 • znajomość obsługi systemów informacji prawnej LEX, Legalis.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Ostatnia aktualizacja Oryginalna publikacja

DFP_SAN__06_S1_19_lista_kandydatow_spelnijacych_kryteria_formalne.docx.pdf (517 KB)

07.01.2020 11:57 Anna Gierałtowska 09.12.2019 11:48 Anna Gierałtowska Pobierz

Wyniki naboru:

Urszula Kobza, Warszawa