główny specjalista

ds. kadr i płac

termin nadsyłania aplikacji:  
20.05.2021

IDEAS NCBR sp. z o.o.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. została zawiązana przez NCBR, jako narzędzie realizacji zadań ustawowych. Celem działalności Spółki jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w dziedzinie sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także działań w zakresie wspierania rozwoju kadry naukowej, komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form transferu do gospodarki oraz pobudzania inwestowania w działalność naukową poprzez instytucjonalizowanie specjalistycznych badań nakierowanych na rozwiązywanie kluczowych problemów rozwojowych gospodarki, komercjalizacji prac badawczych zespołów badawczych w postaci spółek spin-off i spin-out.


GŁÓWNY SPECJALISTA 
ds. kadr i płac

nr referencyjny: IDEAS_03_S1_21    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie uczestniczyć w budowaniu struktur kadrowo-płacowych wspierających rozwój Spółki. Idealna osoba musi dobrze funkcjonować w dynamicznym środowisku i umieć się przystosowywać do zmieniających się obowiązków i priorytetów. Kluczową umiejętnością będzie aktywne rozwiązywanie złożonych problemów.

 Główne zadania:

 

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej (regulamin pracy, wynagradzania, premiowy, ZFSS, wystawianie świadectw pracy, ewidencja czasu pracy);
 • Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi kadrowo – płacowej Spółki i pracowników. Odpowiedzialność za koordynację i kontrolę przygotowywanej listy płac i naliczania wynagrodzeń;
 • Ścisła współpraca z zewnętrznym biurem rachunkowym, kontrola i nadzorowanie obiegu dokumentów kadrowo-płacowych, odpowiedzialność za weryfikację poprawności naliczania wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, rozliczania benefitów, zwolnień lekarskich i urlopów, jak również rozliczania wydatków i delegacji służbowych;
 • Realizacja i koordynacja procesów kadrowych wynikających z przepisów kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych. Monitorowanie zmian w przepisach i wdrażanie ich w życie;
 • Koordynacja i kontrola przygotowywania deklaracji, sprawozdań oraz innych raportów do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, PFRON, GUS i inne);
 • Troska o systematyczny rozwój i płynne działanie systemu benefitów pracowniczych;
 • Udział w administrowaniu środkami ZFŚS;
 • Kontrola przepływów finansowych związanych z płacami i benefitami, odpowiedzialność za proces płatności i operacji bankowych dotyczących rozliczania zobowiązań wobec pracowników;
 • Wsparcie Zarządu, managerów i pracowników w kwestiach związanych z prawem pracy;
 • Współpraca z radcą prawnym w zakresie tworzenia różnego rodzaju umów związanych z obsługą pracowników i kadry naukowej. Obsługa umów cywilno-prawnych w tym kontraktów menadżerskich;
 • Nadzorowanie i optymalizacja procesów obsługi kadrowo – płacowej;
 • Przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Zarządu i organów nadzorczych Spółki;
 • Aktywne prowadzenie procesów rekrutacyjnych, pozyskiwanie pracowników, wsparcie menadżerów Spółki w zakresie doboru pracowników, koordynowanie zawierania porozumień o współprace z uczelniami wyższymi i szkołami doktoranckimi;
 • Nadzór nad planowaniem rozwoju pracowników, zbieranie potrzeb szkoleniowych, nadzór nad realizacją szkoleń, współpraca z firmami szkoleniowymi;
 • Udział w sporządzaniu planu rzeczowo – finansowego (plan zatrudnienia, plan szkoleń, budżet szkoleniowy);
 • Współpraca z działami operacyjnymi i zespołami projektowymi w ramach bieżącej obsługi kadrowo-płacowej;
 • Całościowe dbanie o sprawy kadrowo-płacowe Spółki.

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, ZZL, socjologia);
 • Minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku i praktyki w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych;
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkowych, ZFŚS oraz kodeksu cywilnego w zakresie obsługi umów cywilno-prawnych i kontraktów menadżerskich;
 • Znajomość zagadnień z zakresu przepisów podatkowych (VAT, PIT, CIT) i Ustawy o Rachunkowości oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce, samodzielne prowadzenie wszystkich deklaracji;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, biegła arkusza Excel. Znajomość systemu eNova będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie w sporządzaniu raportów, analiz oraz kalkulacji dla Zarządu oraz organów nadzoru;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu budżetu Spółki oraz planów rzeczowo-finansowych w obszarze kadrowo-płacowym;
 • Umiejętność współpracy na różnych poziomach organizacji;
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie oraz terminowość w realizacji zadań;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, komunikatywność i umiejętność podejmowania decyzji, predyspozycje osobowościowe (inicjatywa, kreatywność, wysoka zdolność adaptacyjna, wysoka kultura osobista).

MILE WIDZIANE:

 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych, grantów krajowych i zagranicznych oraz projektów B+R;
 • Doświadczenie w rozdziale kosztów prac badawczych oraz kosztów prac komercyjnych;
 • Doświadczenie w spółkach z udziałem skarbu państwa, finansowanych w oparciu o limity związane z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej;
 • Doświadczenie w spółkach prowadzących badania i infrastruktur badawczych lub związanych z transferem wiedzy, w zgodzie z komunikatem Komisji Europejskiej „Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” (2014/C 198/01).

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ciekawą i pełną wyzwań, samodzielną pracę w rozwijającej się firmie, w przyjaznym środowisku pracowników naukowych;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i doświadczenia;
 • Atrakcyjny system premiowy, w zależności od wyników;
 • Prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń medycznych dofinansowany przez pracodawcę);
 • Świadczenia socjalne.

Aplikuj przesyłając CV na adres: rekrutacja@ideas-ncbr.pl 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do IDEAS NCBR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A  (KRS 0000880113), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w CV na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Aplikuj