księgowy

księgowy

termin nadsyłania aplikacji:  
21.08.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


KSIĘGOWYnr referencyjny: DK_01_S1_19    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi i podatkowymi.

 

Główne zadania:

 • dekretacja i wprowadzanie dokumentów księgowych do ksiąg rachunkowych, 
 • rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom,
 • rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Centrum i innych osób wykonujących zadania na potrzeby NCBR,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • czynności związane z obsługą bankową (m.in. dokonywanie przelewów).


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, itp.),
 • minimum roczne doświadczenie w księgowości,
 • dobra znajomość zasad rachunkowości, w tym znajomość ustawy o rachunkowości,
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem informatycznych systemów finansowo-księgowych,
 • samodzielność, rzetelność, umiejętności analityczne, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole.


MILE WIDZIANE:

 • znajomość programu finansowo-księgowego QNT,
 • znajomość zagadnień dotyczących księgowania operacji gospodarczych finansowanych ze środków Programów Operacyjnych PO IR, PO WER.


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wyniki naboru:

Marzena Wójcik - Warszawa