główny specjalista

finanse publiczne

termin nadsyłania aplikacji:  
19.08.2019


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspólnie z NCBR+ sp. z o.o. (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


główny specjalista

finanse publiczne

 

 

nr referencyjny: DKN_04_S2_19                                       miejsce pracy: Warszawa                                 wymiar etatu: pełen etat

 

 

TWOJA ROLA:

sprawna realizacja zadań przypisanych do Sekcji Zarządzania Finansami w Dziale Kontrolingu NCBR.

 

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • współpraca przy tworzeniu założeń oraz przygotowywaniu Planu Finansowego NCBR, jako agencji wykonawczej finansowanej ze środków publicznych;
 • bieżące monitorowanie i analiza realizacji Planu Finansowego Centrum oraz przygotowywanie raportów i sprawozdań;
 • bieżące monitorowanie wykorzystania dotacji celowych, środków europejskich z EFRR, EFS i finansowania programów operacyjnych;
 • pozyskiwanie i opracowywanie danych finansowych z systemów informatycznych Centrum dla celów sprawozdawczych sekcji;
 • ewidencja środków finansowych zwróconych na rachunki bankowe przez Beneficjentów oraz Instytucje Wdrażające;
 • przygotowanie i obsługa zleceń płatności Centrum realizowanych dla Beneficjentów oraz Instytucji Wdrażających.

 

JEŚLI POSIADASZ:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze kontrolingu i /lub zarządzania finansami;
 • dobrą znajomość zasad finansowania i rozliczania jednostek sektora finansów publicznych;
 • wiedzę i doświadczenie w realizacji i/lub wdrażaniu projektów finansowanych ze środków UE;
 • średnio zaawansowaną znajomość programów pakietu Ms Office, w tym Ms Excel w stopniu zaawansowanym;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych;
 • umiejętność ustalania priorytetów i samodzielnej pracy pod presją czasu;
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i współpracy.

 

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w komórkach budżetowych w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • studia podyplomowe z obszaru finansów publicznych, kontrolingu i rachunkowości w sektorze publicznym;
 • znajomość zasad organizacji i finansowania projektów B+R wspieranych ze środków publicznych;
 • wiedza i znajomość zasad działania państwa w obszarze B+R;
 • znajomość zasad rozliczania finansowego projektów w ramach programów operacyjnych realizowanych w perspektywie 2014-2020.OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie wynagrodzeń w naszej organizacji zapraszamy 
TU.

Zgodnie z ustawą o naszym funkcjonowaniu po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji na naszej stronie internetowej publikujemy listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne dla tego procesu rekrutacyjnego.  
Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.