REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista wsparcia

administracja personalna

DHR_03_S1_20
architekt aplikacyjny

architekt IT

DUIT_24_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_04_S2_20
specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_05_S2_20
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_07_S1_20
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_10_S1_20
PHP developer

główny programista

DUIT_23_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_24_S1_20