architekt aplikacyjny

architekt IT

termin nadsyłania aplikacji:  
21.06.2020


NCBR+ sp. z o.o.
 

Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Grupy NCBR) jesteśmy największym ośrodkiem finansującym rozwój prac badawczo-rozwojowych w Europie Centralnej. Pracujemy na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Wspieramy tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować rzeczywistość każdego z nas. Opracowujemy oraz realizujemy programy, w ramach których naukowcy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać finansowanie różnorodnych innowacji. Od początku swojej działalności przeznaczyliśmy na ten cel przeszło 50 miliardów złotych, finansując tysiące projektów badawczych, które codziennie przyczyniają się do poprawy jakości życia milionów Polaków.


ARCHITEKT APLIKACYJNY
architekt IT

nr referencyjny: DUIT_16_S1_20    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat

TWOJA ROLA: 

 • wypracowanie i ustrukturyzowanie potrzeb biznesowych dla kolejnych wydań projektu

 • opracowywanie koncepcji architektury rozwiązania przy stosowanie standardów oraz dobrych praktyk w zakresie systemów IT dla warstw: aplikacji, integracji oraz modelu danych

 • weryfikacja spójności poszczególnych wymagań oraz zgodności z koncepcją architektoniczną rozwiązania,

 • zarządzanie roadmapą architektoniczną

 • wsparcie analityków systemowych na etapie opracowywania wymagań do zmian dla poszczególnych systemów

 • praca zespołowa Architekta aplikacyjnego w modelu Scrum

 • uczestniczenie w przygotowywaniu przypadków biznesowych


OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie

 • minimum 5 lat doświadczenia pracy w obszarze IT i 3 lata doświadczenia w prowadzeniu prac analitycznych IT (analiza systemowa i analiza biznesowa)

 • znajomość technologii bazodanowych i nierelacyjnych baz danych

 • znajomość technologii XML oraz standardów WebServices (SOAP, REST)

 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem integracji oraz projektowania API

 • umiejętność modelowania danych

 • znajomość narzędzi specyfikowania architektury - Enterprise Architect lub podobne

 • znajomość narzędzi JIRA, Confluence

 • umiejętność tworzenia specyfikacji wymagań i dekompozycja wymagań na przypadki użycia, scenariusze testowe, przygotowywanie studiów wykonalności


OFERUJEMY:

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.