starszy specjalista/główny specjalista

archiwizacja

termin nadsyłania aplikacji:  
19.06.2022
NCBR+ sp. z o.o.

Wiesz, jak działa unikatowa poduszka ratunkowa, wykorzystywana podczas zagrożenia lawinowego? Albo bioniczne protezy ręki? Jak można angażować druk 3D, robotykę oraz metodologię STEAM do kreowania nowoczesnej edukacji? To tylko kilka z projektów, które wspieramy na co dzień w Grupie NCBR. Dołącz do jedynej takiej organizacji dofinansowującej innowacje w Polsce. Weź udział w unikatowej pracy nad rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki.


STARSZY SPECJALISTA/ GŁÓWNY SPECJALISTA
archiwizacja

nr referencyjny: DWA_05_S1_22    miejsce pracy: Warszawa      wymiar etatu: cały etat


TWOJA ROLA:
 

Poszukujemy pracownika działu wsparcia administracji. Osoba zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty /głównego specjalisty będzie odpowiedzialna za zapewnienie właściwego funkcjonowania oraz nadzoru merytorycznego nad Archiwum Zakładowym Centrum.


GŁÓWNE ZADANIA:

 • prowadzenie archiwum zakładowego w Centrum,
 • przejmowanie dokumentacji od komórek organizacyjnych Centrum,
 • przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi,
 • udostępnianie/wypożyczanie dokumentacji komórkom organizacyjnym Centrum,
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym brakowaniu oraz przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Akt Nowych,
 • uporządkowanie i przeorganizowanie części obecnego archiwum zakładowego,
 • dbałość o bezpieczeństwo przechowywanej dokumentacji,
 • wsparcie pracowników w stosowaniu wewnętrznych przepisów kancelaryjno-archiwalnych, wsparcie dla komórek organizacyjnych w zakresie obiegu dokumentacji,
 • współudział w opracowywaniu i uzgadnianiu z właściwym archiwum państwowym normatywów kancelaryjno-archiwalnych,
 • bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie archiwizacji na rzecz Centrum.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane z zakresu archiwistyki lub wyższe historyczne o specjalności archiwalnej, 
 • minimum 3 letnie doświadczenie jako archiwista zakładowy,
 • dobra znajomość systemu kancelaryjnego klasy EZD,
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • znajomość aktualnych przepisów dot. archiwizacji i prowadzenia archiwum,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań i rozwiązywaniu problemów,
 • zdolności organizacyjne, systematyczność, dokładność, zaangażowanie,
 • umiejętność samodzielnego i efektywnego zarządzania  czasem pracy,
 • umiejętność efektywnej komunikacji.

MILE WIDZIANE:

 • kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia.

OFERUJEMY:

 

Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością spełniających wymagania rekrutacyjne.

Po więcej informacji odnośnie zasad wynagradzania w naszej organizacji zapraszamy TU.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.