Zapraszamy do korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej NCBR

UWAGA:
W celu złożenia pisma w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego.


Przekazanie dokumentu jest możliwe poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie dokumentu na platformie ePUAP. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej NCBR: epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/opisId=3676&NoTheme=false&kartaId=38854.

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą NCBR można także odnaleźć na platformie ePUAP w katalogu usług: według podziału terytorialnego – w dziale "POLSKA" oraz według kategorii - w dziale „Pisma ogólne”. W przypadku przekazywania pisma do NCBR tą drogą, konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do NCBR:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES.
2. Akceptowalne formaty załączników to:

a) PDF
b) ODF (.odt, .ods, .odg)
c) DOC, DOCX, RTF
d) XLS, XLSX
e) CSV
f) TIFF, JPG, PNG, GIF
g) ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) na platformie ePUAP nie może przekroczyć 3,5 MB.
4. Dokumenty zawierające wirusy lub oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

content author:
content publisher:
Stats: 9488
Create: 1970-01-01 01:00
date of availability of information 2019-03-23 19:19
Update: 2019-03-23 19:19
Edit reason:
No results found