Archiwalne konkursy (161)

Znalezione konkursy (161)
Okres Naboru Adresat Przeznaczenie Dane konkursu
21.11.2018-18.02.2019 Organizacje badawcze Mikrofirmy Średnie i małe firmy Duże firmy Technologie kwantowe Uruchomienie konkursu QuantERA Call 2019 w ramach programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies
20.11.2018-30.01.2019 Przedsiębiorstwa Konsorcja (przedsiębiorca Lider + jednostka naukowa) Surowce mineralne Uruchomienie 2. konkursu ERA-MIN 2
08.10.2018-31.01.2019 Przedsiębiorstwa Jednostka naukowa Ochrona środowiska, rolnictwo Otwarcie naboru wniosków we wspólnym konkursie programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2
16.10.2018-14.12.2018 Konsorcja przedsiębiorstw Przedsiębiorca (MŚP) Bioeconomy Otwarcie naboru wniosków w 2. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)
20.08.2018-15.10.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Konsorcjum naukowe (MŚP + jednostka naukowa) Przedsiębiorca (MŚP) Bez ograniczeń tematycznych, Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018
03.09.2018-30.11.2018 Duże firmy Konsorcja Projekty B+R przedsiębiorstw Konkurs 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
11.12.2013-08.04.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój 11 Konkurs w ramach Innovative Medicines Initiative IMI JU
10.01.2014-10.03.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA-NET NEURON II - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014
16.01.2018-16.04.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie konkursu tematycznego Sustainable ecosystem services w ramach programu BONUS - 185
14.01.2014-14.03.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA-NET ERA-CAPS Otwarcie naboru wniosków w konkursie "Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences: Call 2"
27.01.2014-27.03.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój I konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i KGHM Polska Miedź S.A o nazwie CuBR
27.01.2014-31.03.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki
15.01.2014-02.10.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposals) w ERA-Net SOLAR
27.01.2014-14.03.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposal) w I konkursie inicjatywy JPI AMR
03.02.2014-19.03.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Nabór uzupełniający wniosków w II etapie I Konkursu w ramach programu STRATEGMED
01.02.2014-01.04.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój II Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności
17.01.2014-02.04.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Infect-ERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014
10.02.2014-28.04.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków w 8. konkursie w ramach Programu ERA-NET Bioenergy
18.02.2014-13.03.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Nabór wniosków w 11 konkursie programu Eurostars
15.03.2014-15.04.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Ogłoszenie konkursu Nr 5/2014 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowy bojowy, pływający wóz piechoty”
26.02.2014-15.10.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2014 roku
21.03.2014-17.06.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA-NET ERA-MIN - Otwarcie naboru wniosków w II konkursie
31.03.2014-28.05.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA.Net RUS PLUS - Otwarcie naboru wniosków w ścieżce INNOVATION
07.04.2014-30.06.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie drugiego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2014)
28.03.2014-26.06.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój AAL - otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym
14.04.2014-10.06.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków w konkursie JPI HDHL Joint Action 2: Biomarkers in Nutrition and Health (BioNH)
16.06.2014-14.08.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Ogłoszenie Konkursu Nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
18.06.2014-10.09.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Ogłoszenie Konkursu Nr 1/PS/2014 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”
25.06.2014-25.09.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA.Net RUS PLUS - Otwarcie naboru wniosków w ścieżce S&T
06.06.2014-18.02.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój M-ERA.NET - Otwarcie naboru wniosków w konkursie M-ERA.NET Call 2014
09.08.2014-08.09.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych
17.06.2014-15.07.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014
24.07.2014-22.09.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Ogłoszenie II konkursu CuBR
25.08.2014-24.10.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie I konkursu w ramach Polsko-Japońskiej Współpracy Badawczej
06.10.2014-05.11.2014 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój IV konkurs w ramach Programu Patent Plus
15.12.2014-18.02.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój E-Rare-3 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015
11.11.2014-12.01.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków w 9. konkursie w ramach Programu ERA-NET Bioenergy
27.10.2014-27.01.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2015
01.12.2014-23.02.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków w 6 konkursie w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2
14.01.2015-03.03.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój EuroNanoMed II - Otwarcie naboru wniosków w 6 konkursie
07.01.2015-04.03.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA-NET ERA-CAPS - Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS
09.01.2015-09.03.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA-NET Neuron II - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015
08.01.2015-10.03.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPco-fuND
15.01.2015-15.03.2015 Naukowcy Badania i rozwój VI edycja Programu LIDER
16.02.2015-16.03.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014
23.07.2018-10.09.2018 Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo Nowoczesne technologie lub innowacyjne rozwiązania w sferze obronności i bezpieczeństwa Państwa Konkurs nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
19.01.2015-18.03.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Infect-ERA - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015
09.04.2015-02.06.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA.Net Smart Grids Plus - Otwarcie naboru wniosków w konkursie (co-funded call)
10.02.2015-10.04.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Ogłoszenie I Konkursu w ramach porozumienia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia RID „Rozwój Innowacji Drogowych”
22.01.2015-10.04.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Współpraca państw V4-Japonia - informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie
17.12.2014-22.04.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Ogłoszenie konkursu CORE 2015 przez luksemburską agencję FNR – możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie
19.12.2014-29.04.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Martec II Call 2015 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym
05.02.2015-12.05.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie drugiego polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki
17.03.2015-25.08.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój JPI AMR - Otwarcie naboru wniosków w II konkursie
17.03.2015-08.09.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w II konkursie
17.12.2014-19.05.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA-NET ERA-MIN - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie
16.04.2015-28.05.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Program AAL - Nabór wniosków w 8 konkursie
27.03.2015-15.06.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie pierwszego polsko-tureckiego konkursu
07.05.2015-22.06.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Konkurs_1/1.1.2/2015
15.04.2015-30.06.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie trzeciego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2015)
11.05.2015-15.07.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój I konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL
01.04.2015-15.07.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków w konkursie JPI HDHL Joint Action: Food Processing for Health
18.05.2015-17.07.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT
22.06.2015-22.07.2015 Uczelnie Badania i rozwój Konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 PO WER 2014-2020
22.06.2015-22.07.2015 Uczelnie Badania i rozwój Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 PO WER 2014-2020
06.07.2015-15.09.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Ogłoszenie konkursu nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności...
25.06.2015-15.09.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Konkursu nr 2/PS/2015
08.07.2015-21.09.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility
16.04.2015-30.09.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój 20. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
01.09.2015-01.10.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Konkurs_2/1.2/2015_INNOMED
14.09.2015-14.10.2015 Uczelnie Badania i rozwój Konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015
21.10.2015-19.11.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Konkurs_1/4.1.4/2015
16.11.2015-16.12.2015 Uczelnie Badania i rozwój Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015
04.05.2015-31.12.2015 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Konkurs_1/1.1.1/2015 „Szybka ścieżka” MŚP
12.10.2015-22.01.2016 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój ERA-NET Bioenergy - Otwarcie naboru wniosków w 10. konkursie
02.11.2015-01.02.2016 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie naboru wniosków w 7. konkursie w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2
07.12.2015-01.02.2016 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój E-Rare-3 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016
15.01.2016-05.02.2016 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015
09.11.2015-10.03.2016 Przedsiębiorstwa Badania i rozwój Otwarcie konkursu The Blue Baltic w ramach programu BONUS-185
27.06.2018-26.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych Inicjatywa CORNET 26 konkurs
28.06.2018-13.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Bez ograniczeń tematycznych Eurostars-2: 10-ty konkurs
23.05.2018-11.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Inteligentne systemy energetyczne ERA-Net SG+ RegSys (ERA-NET SES) 1 konkurs
25.06.2018-07.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Projekt z badaniami przemysłowymi, ICT - Information and Communication Technologies, Energy, Health, Food III konkurs polsko-turecki
22.05.2018-31.07.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Neuroscience, energy efficiency technologies, materials science and engineering, agricultural biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and Communication Technology a także – w osobnej ścieżce - artificial intelligence Polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty bilateralne 6 konkurs
07.05.2018-09.07.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Health sciences, agriculture, biosciences and biotechnology, environment and climate change, water and green technology, maritime economy, clean coal technology, ICT II konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze
24.05.2018-15.10.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
07.05.2018-05.10.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka III PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18
07.05.2018-05.10.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18
07.05.2018-05.10.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I PO WER Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18
04.06.2018-02.10.2018 Przedsiębiorstwa Konsorcja przedsiębiorstw Sektor farmaceutyczny PO IR Konkurs 3/1.2/2018 Program sektorowy INNONEUROPHARM
16.04.2018-16.07.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Projekty aplikacyjne PO IR Konkurs 1/4.1.4/2018 Projekty aplikacyjne
01.03.2017-30.06.2017 Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw
01.03.2017-30.04.2017 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP
28.02.2017-21.04.2017 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling”
17.07.2015-02.02.2017 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru w 7 konkursie Eurostars-2
11.01.2017-14.03.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków w konkursie FLAG-ERA 2017 - Graphene
22.02.2017-07.04.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Konsorcja przedsiębiorstw Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”
15.02.2017-26.04.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Ogłoszenie konkursu CORE 2017 przez luksemburską agencję FNR - możliwość składnia wniosków na projekty polsko-luksemburskie
11.01.2017-14.03.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi ERA-NET NEURON Cofund - otwarcie naboru wniosków w 2 konkursie
01.03.2017-28.04.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM”
09.01.2017-06.03.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków wstępnych w konkursie JPND
05.01.2017-07.03.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków w II konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS
15.12.2016-31.03.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi ERA-NET Cofund MarTERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie
12.12.2016-29.03.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi 23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
02.01.2017-01.02.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi E-Rare-3 Call for Proposals 2017 for European Research Projects for Rare Diseases (JTC 2017)
02.12.2016-13.02.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016
02.12.2016-09.03.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi EU-LAC Health Joint Call on Health Research and Innovation 2016-2017 - otwarcie naboru wniosków
01.12.2016-02.03.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków w 1. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)
16.01.2017-17.03.2017 Uczelnie Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekt z badaniami przemysłowymi Ósmy konkurs w Programie LIDER
28.11.2016-16.01.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund
14.11.2016-22.02.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Współpraca państw V4 - Korea – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie
02.11.2016-06.02.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków
10.10.2016-23.01.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 11. konkursie
21.11.2016-28.02.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER”
05.10.2016-10.01.2017 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2
01.09.2016-05.12.2016 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Photonics Based Sensing ERA-NET Cofund - otwarcie naboru wniosków w 1 konkursie
26.08.2016-23.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe
03.10.2016-02.11.2016 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4
01.09.2016-02.01.2017 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1
25.07.2016-07.09.2016 Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”
25.07.2017-11.09.2017 Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa
16.08.2016-15.09.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2016 r.
16.08.2016-14.10.2016 Konsorcja przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR”
05.09.2016-10.11.2016 Konsorcja mieszane I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG
01.08.2016-30.09.2016 Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni
25.07.2016-16.09.2016 Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0
13.06.2017-28.09.2016 Konsorcja Zrzeszenia branżowe Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
16.08.2016-30.09.2016 Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi III konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG
06.07.2016-31.10.2016 Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 PO IR „Projekty B+R przedsiębiorstw”
30.06.2017-29.07.2017 Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
20.06.2017-14.10.2017 Konsorcja przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa Konkurs na finansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia SYNChem
01.06.2016-15.09.2016 Średnie i małe firmy Duże firmy Konsorcja przedsiębiorstw Projekt z badaniami przemysłowymi Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce POIR/Konkursy/Konkurs_2/1.2/ 2016_INNOSTAL
01.06.2016-02.01.2017 Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
01.02.2016-19.04.2016 Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
05.02.2016-29.04.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Konsorcja przedsiębiorstw Projekt z badaniami przemysłowymi Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku
Przedsiębiorstwa Konsorcja przedsiębiorstw W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
25.07.2016-23.07.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Ogłoszenie Konkursu Nr 1/P/2016 „Młodzi Naukowcy 2016” na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”
11.03.2016-11.04.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2 Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie konkursu w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2.
29.03.2016-01.12.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji
19.04.2016-19.07.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
01.02.2016-01.12.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs_1/4.1.1/2016_SYNChem
27.07.2016-01.12.2016 Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
29.02.2016-01.12.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia Uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.
04.04.2016-28.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.
30.05.2016-28.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkursu na finsanwaonie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
01.08.2016-01.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje, Projekt z badaniami przemysłowymi Dokumentacja dla Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR w 2015 r.:
01.06.2016-28.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.: Dokumentacja dla Konkursu nr 2 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r.:
15.07.2016-28.11.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs_5/1.2/2016 INNOTABOR
18.04.2016-02.06.2016 Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje II konkurs GO_GLOBAL.PL
09.02.2016-14.10.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku Informujemy, że w dniu 5 lutego br. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.
Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia Uprzejmie informujemy, iż z dniem 24 maja 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16.
Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Uczelnie Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Ścieżki Kopernika 2.0 Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SK2/16. Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Kopernik@ncbr.gov.pl
09.05.2016-31.12.2016 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Uczelnie Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekty podnoszące kompetencje, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs_4/1.2/2016_INNOSBZ
13.06.2016-28.09.2016 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi 22. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET
01.04.2016-01.06.2016 Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi Dokumentacja Konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
01.11.2016-01.11.2016 Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi Otwarcie czwartego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2016)
Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG
31.12.2015 (Zakończenie) Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi Konkurs_3/1.2/2016 _GAMEINN
31.12.2015 (Zakończenie) Duże firmy Mikrofirmy Średnie i małe firmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi Konkurs_1/1.2/ 2016_INNOTEXTILE
24.11.2016 (Zakończenie) Duże firmy Projekt z badaniami przemysłowymi Konkurs_2/1.2/2016_INNOSTAL
Uczelnie Projekty podnoszące kompetencje Konkurs Nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa