Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach pierwszej rundy konkursu 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka ,,Urządzenia grzewcze”

23.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena projektów złożonych w ramach pierwszej rundy konkursu 8/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Spośród 19 złożonych wniosków, dokonano oceny 17 z nich, z czego:
Dnia 22 lipca 2020 r. do dofinansowania zostało wybranych 9 projektów, w tym 5 zlokalizowanych w województwie mazowieckim, na kwotę w wysokości 15 380 443,05 PLN oraz 4 zlokalizowane w województwie innym niż mazowieckie, na kwotę w wysokości 9 812 553,44 PLN.Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 25 192 996,49 PLN.

Dodatkowo, 7 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania, a 1 wniosek został wycofany z oceny. Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Lista projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 8/1.1.1/2019 Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” PIERWSZA RUNDA

Wstecz