XI konkurs Programu LIDER – wyniki oceny wstępnej

31.03.2020

W dniu 16 marca 2020 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), zakończyło nabór wniosków w ramach XI edycji Programu LIDER. Ocenie wstępnej poddanych zostało 254 wnioski, spośród których 129 zostało skierowanych do uzupełnienia lub poprawy.

Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę wstępną, zostały zakwalifikowane do I oceny merytorycznej.

Poniżej lista wniosków, które nie podlegają uzupełnieniu/poprawie, wraz z informacją o pozytywnym wyniku oceny wstępnej.
Ocena Wstępna pozytywna – wyniki

Poniżej lista wniosków, których Wnioskodawcy zostali wezwani do uzupełnienia lub poprawy wniosku.
Ocena wstępna - do uzupełnienia - poprawy

Wnioskodawcy, których projekty wymagają uzupełnienia/poprawy, otrzymają informację wyłącznie za pomocą systemu LSI (https://lsi.ncbr.gov.pl). Wnioski podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu lub poprawie wyłącznie we wskazanym przez IOK zakresie, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków w systemie LSI. Jeśli we wskazanym wyżej terminie Wnioskodawca nie dokona uzupełnień lub poprawy lub dokonane uzupełnienie lub poprawa będzie niepełna/błędna, wówczas Wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Wnioskodawcy, których Wnioski pozostaną bez rozpoznania, zostaną pisemnie poinformowani o tym fakcie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu na adres: lider-at-ncbr.gov.pl 

Wstecz