Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w naborze EUREKA 2020

16.10.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w tegorocznym naborze w ramach inicjatywy EUREKA wpłynęło 9 zgłoszeń. Wszystkie zostały uznane za poprawne formalnie. Załączona poniżej lista ilustruje wyniki zakończonej oceny formalnej.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

Wstecz