Wyniki konkursu The IdeaLab Call for Full Proposals

15.10.2020

Uprzejmie informujmy o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie The IdeaLab Call for Full Propoposals. Trzy wnioski zostały zarekomendowane do dofinansowania. Trzy kolejne wnioski znalazły się na liście rezerwowej.

Poniżej znajdują się listy rankingowe:

IdeaLab Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
IdeaLab Lista rezerwowa

Wstecz