Współpraca z podmiotami naukowymi/biznesowymi z Polski przy realizacji projektów w ramach japońskiego programu Moonshot R&D

09.11.2020

Moonshot R&D to kolejny, trzeci japoński rządowy program przeznaczony na finansowanie prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie nauki i technologii. Program Moonshot R&D stanowi odpowiednik Horyzontu Europa i nastawiony jest głównie na finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez japońskie jednostki naukowe we współpracy z zagranicznymi partnerami. Program Moonshot R&D stwarza więc okazję do włączenia się także przez polskie jednostki naukowe w realizację projektów badawczych.

Japońska Agencja Nauki i Technologii (JST) odpowiedzialna jest za finansowanie projektów z czterech dziedzin:

  1. Realization of a society in which human beings can be free from limitations of body, brain, space, and time;
  2. Realization of ultra-early disease prediction and intervention;
  3. Realization of AI robots that autonomously learn, adapt to their environment, evolve in intelligence and act alongside human beings;
  4. Realization of a fault tolerant universal quantum computer that will revolutionize economy, industry, and security.

Natomiast Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO), Ministerstwo Środowiska (MoS) oraz Japońska Agencja Badań i Rozwoju Medycyny (AMED) finansują projekty w pozostałych trzech dziedzinach:

  1. Realization of sustainable resource circulation to recover the global environment;
  2. Creation of the industry that enables sustainable global food supply by exploiting unused biological resources;
  3. Realization of sustainable care systems to overcome major diseases by 2040, for enjoying one’s life with relief and release from health concerns until 100 years old.

Szczegóły znajdują się w poniższej prezentacji JST na temat programu:

Overview of Moonshot R&D at JST

Polskie jednostki naukowe lub przedsiębiorstwa mogą podejmować współpracę poprzez podpisanie umowy o współpracy dającej możliwość prowadzenia wspólnych prac nad projektem, ale nie dającej możliwości pozyskania dofinansowania ze strony JST lub podpisanie umowy naukowo-badawczej dającej dostęp do finansowania ze strony JST.

W przypadku zainteresowania się wspólnymi badaniami z japońskimi naukowcami przy realizacji projektów wyselekcjonowanych w czterech dziedzinach zarządzanych przez JST, prosimy o bezpośredni kontakt z Department of Moonshot Research and Development Program (email: moonshot-info-at-jst.go.jp).

Wstecz