Terminy spotkań panelowych: II runda – konkurs 6/1.1.1/2019

13.01.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie § 8 ust. 11 Regulaminu Konkursu 6/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w drugiej rundzie konkursu (nabór wniosków od 1-30.11.2019 r.) zaplanowane zostały w dniach 17.02.2020 r. - 13.03.2020 r.

Informacja o dokładnej dacie, godzinie i miejscu spotkania przesyłana zostanie Wnioskodawcy drogą elektroniczną nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie spotkania panelowe w ramach ww. konkursu organizowane będą w Warszawie w siedzibie NCBR.

Wstecz