Siódmy konkurs polsko-izraelski – informacja o wynikach oceny merytorycznej

14.10.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w VII konkursie polsko-izraelskim. Przekazujemy do Państwa wiadomości listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Wstecz