Rozstrzygnięcie 4. konkursu na wspólne polsko-tureckie projekty badawcze (Program Współpraca Polska-Turcja)

14.10.2020

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w 4. konkursie na wspólne polsko-tureckie projekty badawcze. Na podstawie uzyskanych ocen, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji, ustaliły wspólną listę rankingową zawierającą wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach ustalonego budżetu konkursu.

Poniżej prezentujemy listę projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz listę projektów nierekomendowanych do dofinansowania.

Decyzje zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Wstecz