Rozstrzygnięcie 29. Konkursu Inicjatywy CORNET

09.11.2020Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia 29. Konkursu Inicjatywy CORNET (nabór wniosków: 12/12/2019 - 25/03/2020), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości 2 849 986,47 zł na realizację następujących projektów:

Lp.

Akronim

Polscy partnerzy konsorcjum międzynarodowego

Tytuł

Przyznane dofinansowanie

1.

CoFoMag

Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Kształtowanie na zimno stopu magnezu i wytworzenie stabilnej w warunkach odkształcenia antykorozyjnej powłoki proszkowej

942 278,75 zł

2.

RapidSheet

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc

752 545,91 zł

3.

RefraPredict

Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów  Budowlanych

Przewidywalność długoterminowej ogniotrwałości wysokoglinowych betonów ogniotrwałych w warunkach dużego obciążenia cieplnego, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń pochodzących z materiału z recyklingu

1 155 161,81 zł

Wstecz