Nowa umowa NCBR z Japan Coal Energy Centre

24.06.2019

W dniu 29 kwietnia 2019 r. zostało podpisane nowe Porozumienie o Współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Japan Coal Energy Centre (JCOAL). Celem tego porozumienia jest wsparcie wspólnych działań w zakresie rozwoju innowacji i prac B+R ukierunkowanych na rozwój technologii związanych z energetyką konwencjonalną oraz odnawialnymi źródłami energii, poprzez finansowanie wspólnych polsko-japońskich projektów. Poprzednie porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Japan Coal Energy Centre (JCOAL) wygasło w 2018 r. W 2017 r. zakończyły swoją realizację 2 projekty polsko-japońskie z dziedziny energetyki węglowej.

Wstecz