Neuron Cofund - Uruchomienie czwartego konkursu na projekty badawcze (JTC 2019)

10.01.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 9 stycznia 2019 r. otwarto nabór wniosków w ramach czwartego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

 

Multinational Research Projects on Translational Biomarkers in Brain Disorders

 

Temat konkursu

neurologia

Zakres konkursu

(skrót)

 

Research proposals should cover at least one of the following areas:
a) Fundamental research addressing the discovery and validation of biomarkers to be used as bio signatures of the pathophysiology associated to specific neurological and psychiatric diseases.
b) Clinical research on clinically relevant biomarkers for the diagnosis, patient stratification, prognosis or monitoring or prediction of treatment response and side effects for specific neurological and psychiatric diseases.

Proposals may include hypothesis-driven studies on a variety of biomarkers, e.g. structural, functional, molecular, genetic biomarkers. Digital, behavioral or cognitive biomarkers are eligible only in combination with other bio signatures. In all cases, a clear pathophysiological correlate and studies on human participants or tissue should be included in the proposal. Clinical studies are eligible up to the point of proof of concept1. 

To address an important translational gap in the biomarker validation process, proposals are encouraged to perform retrospective validation for pre-identified candidates using high quality data samples such as highly stratified patients populations and rigorous analytical methods. Moreover, the combination of at least two types of biomarkers is required for biomarkers’ validation studies.

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

 

Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) Belgia
·  Research Foundation – Flanders (FWO) Belgia
·  Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) (Québec) Kanada
·   Canadian Institutes of Health Research – Institute of Neurosciences,Mental Health and Addiction (CIHR-INMHA) Kanada
·   Academy of Finland (AKA) Finlandia
·   French National Research Agency (ANR) Francja
·   Federal Ministry of Education and Research (BMBF) Niemcy*
·   General Secretariat for Research and Technology (GSRT) Greece
·   Ministry of Health (MOH) Włochy
·   State Education Development Agency (VIAA) Łotwa
·   The Research Council of Norway (RCN) Norwegia
·    National Centre for Research and Development (NCBR) Polska
·    Executive Agency for Higher Education, Research, Development & Innovation Funding (UEFISCDI) Rumunia
·    Slovak Academy of Sciences (SAS) Słowacja
·    National Institute of Health Carlos III (ISCIII) Hiszpania
·    The Scientific and Technological Research Council of Turkey(TUBITAK) Turcja*

* udział jeszcze nie potwierdzony

 

Data otwarcia naboru wniosków

 

9 stycznia 2019 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

11 marca 2019 r. (14:00 CET)

 

Nabór wniosków


Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie
   https://ptoutline.eu/app/neuron_mental

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2019 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).*

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

Kurs euro

4,2968 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

·      Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1668).

·      Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1447).

·      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.org/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Marcin Chmielewski

tel: 22 39 07 109

e-mail: marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w Neuron Cofund:

 

NEURON Joint Call Secretariat

Dr. Anna Gossen 

German Aerospace Center (DLR) Project Management Agency - Health Research -  53227 Bonn, Germany

Phone: +49-228-3821-168

Strona internetowa programu

http://www.neuron-eranet.org/


Materiały do pobrania:
Call text
Country-specific information
Wzór wniosku międzynarodowego
Informacja dla wnioskodawców
Przewodnik kosztów kwalifikowanych
Załącznik do przewodnika kosztów kwalifikowanych
* Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie (z załącznikami) zostanie przesłany autorom projektów, które znajdą się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Wstecz