Lista członków Komisji Oceny Projektów w konkursie 3/1.1.1/2020

07.10.2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 3/1.1.1/2020  – Szybka ścieżka dla Mazowsza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Lista członków KOP - 3/1.1.1/2020 Szybka ścieżka dla Mazowsza

Wstecz