Konkurs 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - aktualizacja dokumentacji

24.07.2020

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIR zatwierdziła zmiany w dokumentacji konkursu 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka (w Regulaminie konkursu oraz we wzorze wniosku o dofinansowanie).

Zmiana w Regulaminie konkursu dotyczy trybu informowania wnioskodawcy o wynikach oceny. We wzorze wniosku poprawiono zapisy klauzul odnoszących się do przetwarzania danych osobowych. Wprowadzono także poprawki edytorskie.

Zmiany w dokumentacji konkursowej obowiązują od 24 lipca br.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

Wstecz