Konkurs 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – zmiana Regulaminu konkursu

16.11.2020

W celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia oceny wniosku o dofinansowanie, skierowanego do ponownej oceny po wyroku NSA, w Regulaminie konkursu został wprowadzony zapis o możliwości przeprowadzenia spotkania członków panelu z wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie w Regulaminie i ogłoszeniu o konkursie zmieniono wartość budżetu konkursu. Alokacja na konkurs wynosi 1 148 962 787, 81 zł.

Zmiany w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie obowiązują od 16.11.2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami.

Wstecz