Joint Transnational Call for Proposals (2019) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine – Otwarcie naboru wniosków w trzecim konkursie

16.11.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 14 listopada 2018 r. uruchomiono III międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

Temat konkursu

nanomedycyna

Zakres konkursu (skrót)

The aims of the call are:

 • To support translational research projects that combine innovative approaches in the field of nanomedicine and;
 • To encourage and enable transnational collaboration between public and private research groups from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial enterprises (all size). The participation of Medical Doctors and SMEs (Small and Medium-size Enterprises) is strongly encouraged. Please note that, for some funding organizations, industrial enterprises are not eligible for funding.


Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call:

 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Bulgarian National Science Fund (BNSF) Bułgaria;
 • Fonds de Recherche du Québec- Santé (FRQS) Kanada;
 • Technology Agency of the Czech Republic (TACR) Czechy;
 • Estonian Research Council (ETAg) Estonia;
 • Agence Nationale de la Recherche (ANR) Francja;
 • General Secretariat for Research and Technology (GSRT) Grecja;
 • Science Foundation Ireland (SFI) Irlandia;
 • Ministry of Health, The Chief Scientist Office (CSO-MOH) Izrael;
 • Italian Ministry of Health (IMH) Włochy;
 • State Education Development Agency (SEDA/VIAA) Łotwa;
 • Research Council of Lithuania (RCL) Litwa;
 • The Research Council of Norway (NCR) Norwegia;
 • National Centre for Research and Development (NCBR) Polska;
 • Fundacao para a Ciencia e A Tecnologia (FCT) Portugalia;
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) Rumunia;
 • Academie Slovaque des Sciences (SAS) Słowacja;
 • Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E (CDTI) Hiszpania;
 • Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Hiszpania;
 • Agencia Estatal de Investigación (AEI) Hiszpania;
 • Ministry of Science and Technology (MoST) Tajwan;
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) TurcjaData otwarcia naboru wniosków

14 grudnia 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

31 stycznia 2019 r. (17:00 CET)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny od 14 grudnia 2018 r. na stronie
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2019

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2019 r.


Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Ważne: Wymagany udział przynajmniej jednego przedsiębiorcy z Polski w konsorcjum realizującym projekt. Jest to warunek konieczny do uzyskania dofinansowania również przez pozostałych polskich partnerów.

Kurs euro

4,2911 (z dnia otwarcia konkursu, wg. EBC)

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1668).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1447).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski
Tel: 22 39 07 109
Fax: 22 20 13 408
E-mail: marcin.chmielewski-at-ncbr.gov.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w ENM3:

Sekretariat konkursu:

Maria Druet
Tel: (+34) 91 822 2530
E-mail: enm3-at-isciii.es


Link do dokumentów konkursowych: 

http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/


Strona internetowa programu

www.euronanomed.net


Materiały do pobrania:

Call text
Guidelines for applicants
Wzór wniosku międzynarodowego (pre-proposal form)
Informacja dla wnioskodawców
Przewodnik kosztów kwalifikowanych

Wzór wniosku polskiego z załącznikami zostanie przesłany wykonawcom, którzy znajdą się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do finansowania tuż po jej publikacji.

Wstecz