Informacja o wynikach weryfikacji warunków formalnych: runda grudniowa – konkurs 4/1.1.1/2018

11.02.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została weryfikacja warunków formalnych wniosków złożonych w czwartej (grudniowej) rundzie konkursu nr 4/1.1.1/2018 trwającej od 1.12.2018 r. do 14.12.2018 r. w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych z puli 333 złożonych wniosków 1 wniosek został wycofany z oceny natomiast 300 wniosków zostało skierowanych do oceny według kryteriów wyboru projektów.

Lista wniosków z pozytywną weryfikacją warunków formalnych

Wstecz