Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków w ramach Przedsięwzięcia: e-Van

29.06.2020

Zgodnie z informacją z dnia 17 czerwca 2020 r. o przedłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o 7 dni uprzejmie informujemy, iż termin ten, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, upływa 7 lipca 2020 r. o godz. 12.00.

Wszelkie informacje na temat Sposobu, miejsca i terminu składania Wniosków znajdują się w punkcie 3.3 regulaminu.

Wstecz