Informacja o liczbie wniosków złożonych w ósmej i ostatniej rundzie konkursu 1/1.1.1/2019 dla przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020)

02.12.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 1 do 29 listopada 2019 r. (tzn. w ramach ósmej i ostatniej rundy konkursu) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 7 167 751,63 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 12 119 586,08 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz