Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie 8/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – IPCEI w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

15.10.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 23 września do 7 października 2020 r. wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 588 521 045,00 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 764 642 417,00 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz