Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „OZE w transporcie” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

13.07.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 30 kwietnia do 10 lipca 2020 r. wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 360 222 149,26 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 567 071 920,98 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz