Informacja nt. terminu publikacji listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 1/4.1.4/2020 - Projekty aplikacyjne

16.11.2020

Informujemy, iż z uwagi na trwające analizy w przedmiocie dostępnej alokacji, publikacja listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 1/4.1.4/2020, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” nastąpi około końca listopada br.

Wstecz