Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w konkursie „Rzeczy są dla ludzi”

16.10.2020

Zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu konkursu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że spotkania panelowe dla wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie „Rzeczy są dla ludzi” odbędą się w dniach 26 listopada – 21 grudnia 2020 r.

Spotkania zostaną przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

O dokładnej dacie i godzinie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wstecz