Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w konkursie 8/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka IPCEI w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

16.10.2020

Spotkania panelowe dla wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 8/1.1.1/2020 zaplanowane zostały w terminie: 29 października – 05 listopada 2020 r.

O dokładnej dacie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wstecz