Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w konkursie 4/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka „OZE w transporcie” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

13.07.2020

Zgodnie z punktem 75 Regulaminu Konkursu nr 4/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka „OZE w transporcie”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie 4/1.1.1/2020 zaplanowane zostały w dniach 11– 13 sierpnia 2020 r.

O dokładnej dacie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przypominamy, że proces oceny wniosków w konkursie obejmuje:

  • analizę wniosku przez panel ekspertów i przekazanie Wnioskodawcy pytań i wątpliwości,
  • spotkanie panelu ekspertów z Wnioskodawcą,
  • sporządzenie przez panel ekspertów uwag w zakresie kryteriów podlegających możliwości uzupełnienia lub poprawy,
  • poprawę wniosku przez Wnioskodawcę, zgodnie z uwagami panelu (jeśli dotyczy),
  • ocenę projektu przez panel w trybie obiegowym, według wszystkich kryteriów oceny projektu.
Wstecz