Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w IV konkursie Programu GOSPOSTRATEG

16.10.2020

Zgodnie z pkt. 58 Regulaminu konkursu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że spotkania panelowe dla wniosków o dofinansowanie złożonych w IV konkursie Programu GOSPOSTRATEG odbędą się 19 listopada 2020 r.
Spotkania zostaną przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

O dokładnej godzinie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wstecz