Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w III konkursie Programu GOSPOSTRATEG

16.10.2020

Zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu konkursu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że spotkania panelowe dla wniosków o dofinansowanie złożonych w III konkursie Programu GOSPOSTRATEG odbędą się w dniach 2-27 listopada 2020 r.
Spotkania zostaną przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

O dokładnej dacie i godzinie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wstecz