Informacja na temat terminów spotkań panelowych z Wnioskodawcami w II rundzie konkursu 4/4.1.1/2019 w ramach Poddziałania 4.1.1 POIR – Wspólne Przedsięwzięcie INGA

13.11.2020

Zgodnie § 8 ust. 11 Regulaminu Konkursu nr 4/4.1.1/2019 – Wspólne Przedsięwzięcie INGA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że terminy spotkań panelowych dla wniosków o dofinansowanie złożonych w II rundzie konkursu 4/4.1.1/2019 zaplanowane zostały w dniach 30 listopada - 8 grudnia 2020 r.

O dokładnej dacie spotkania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przypominamy, że proces oceny wniosków w konkursie obejmuje:

  1. sporządzenie przez panel ekspertów uwag w zakresie kryteriów podlegających możliwości uzupełnienia lub poprawy,
  2. poprawę wniosku przez Wnioskodawcę, zgodnie z uwagami panelu (jeśli dotyczy),
  3. spotkanie panelu ekspertów z Wnioskodawcą,
  4. ocenę projektu przez panel, według wszystkich kryteriów oceny projektu.
Wstecz