Informacja dotycząca umowy o dofinansowanie projektu dla konkursu 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Agrotech

16.11.2020

Informujemy o aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 7/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Agrotech (poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”). Zasadnicze zmiany w dokumencie wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie udzielania pomocy publicznej przez NCBR, które zastąpiło rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR.

Nowe i archiwalne wersje umów dostępne są na stronie z dokumentacją konkursową.

Wstecz